Tillräckligt störd över hur personer med funktionsvariation lämnas utanför samhällsutvecklingen.
Ett projekt för Dansutbildningen Språng som handlar om att synliggöra den lågstatus funktionsfrågan har i förhållande till andra jämlikhetsfrågor och uppmärksammar därmed hur många omedvetet bidrar till upprätthållandet av funkofobi och gruppens utanförskap. Så kan det inte fortsätta. Vi kan bättre.
Informationsfilm och kampanjmaterial.
Back to Top